Algemene voorwaarden

1.0 Overeenkomst.

1.1 De koopovereenkomst tussen VanHest4Pets en afnemer is tot stand gekomen op het moment dat de opdrachtbevestiging vanuit VanHest4Pets via de mail is ontvangen.

2.0 Levertijden en levervoorwaarden.

2.1 Na ontvangst van de betaling zullen wij de bestelling verzenden.

2.1.1 Indien voorradig, zal verzending van uw bestelling binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling plaatsvinden. (Zie voor verdere aanvullingen artikel 5.0 betaalprocedure).

2.1.2 Indien niet voorradig, zullen we u hierover per omgaande berichten en met u zoeken naar een passende oplossing of wordt uw betaling teruggestort.

2.2 VanHest4Pets hanteert een maximale levertermijn van 30 werkdagen. Na het verstrijken van de maximale levertijd van 30 werkdagen en niet plaatsvinden van de levering heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie, bij eventuele calamiteiten buiten VanHest4Pets om kunnen leveringen onder geen voorwaarden gegarandeerd worden.

2.4 VanHest4Pets is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van overschrijding van genoemde levertijden.

2.5 Voor bestellingen vanuit het buitenland, gelden langere lever- en verzendtijden, de verzendkosten worden op maat aangevraagd bij onze transporteur en aan u doorgegeven. Na betaling wordt uw bestelling verzendklaar gemaakt.

2.6 VanHest4Pets kan onder geen enkele voorwaarden leveringen zonder betaling laten plaatsvinden.


3.0 Bestellingen

3.1 U kunt enkel bestellen via de website

3.2 VanHest4Pets bevestigt uw bestelling per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres.

3.3 Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw bestelling of de bevestiging niet is volgens uw bestelling, dient u binnen 24 uur na uw bestelling te reageren via de e-mail. VanHest4Pets gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht correct en bindend is.


4.0 Verzending


4.1 Bestellingen worden afgeleverd via onze transporteur of via een van de gangbare koeriersdiensten. 

4.2 Mocht u bij levering niet thuis zijn of dienen er kosten gemaakt te worden door de transporteur door uw nalatigheid zullen deze kosten voor uw rekening zijn. Wij zullen onze transporteur uw gegevens verstrekken.

4.2 Alle door VanHest4Pets genoemde prijzen op de website VanHest4Pets zijn inclusief BTW. 
4.3 Behalve de hondenzwembaden zijn al onze prijzen inclusief verzendkosten binnen Nederland (m.u.v. De Waddeneilanden)5.0 Betaalprocedure

5.1 Na ontvangst van de opdrachtbevestiging van VanHest4Pets, maakt u het bedrag aangegeven in de ontvangstbevestiging over op REKENING 4417994 t.n.v. VanHest4Pets te Wateringen.Voor winkeliers hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen netto, indien hieraan niet kan worden voldaan na herinnering zullen wij indien noodzakelijk een incasso traject opstarten waarbij alle kosten zullen worden doorbelast, aansluitend maken wij gebruik van het eigendomsrecht waarbij wij door revindicatie onze goederen terugvorderen. 

5.2 VanHest4Pets kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor te late leveringen, wegens het vasthouden van het betalingsverkeer door de bank en/of giro. Het betalingsverkeer vanuit het buitenland kan langer duren. Hier dient u zelf rekening mee te houden.
5.3 De totaal prijs bestelde artikelen, dienen overeen te komen met het aantal maal stuks prijs, 5.3.1 bestellingen waarbij negatief bestelde artikelen zijn besteld, worden in het geheel niet in behandeling genomen. 

6.0 Gegevensbeheer en privacy

6.1 VanHest4Pets behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat VanHest4Pets uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen, muv bij nalatigheid.

6.2 VanHest4Pets verzoekt u bij uw bestelling uw telefoonnummer in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

6.3 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door VanHest4Pets nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email naar info@vanhest4pets.nl te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens".en door het toevoegen van een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs verzonden in een bijlage.

6.4 VanHest4Pets zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer en voor toezending van informatie gerelateerd aan VanHest4Pets.nl.

6.5 Uw gegevens worden door VanHest4Pets vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.


7.0 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Uiteraard neemt VanHest4Pets elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

7.2 VanHest4Pets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

7.6 Zwembadtrap – hondenbad. 

7.6.1 Wanneer een zwembadtrap of hondenbad geretourneerd moet worden dan dient dit artikel onbeschadigd en ongebruikt te zijn. U dient via de mail aan te geven wat de rede van retourzending is. De termijn hiervoor is vastgesteld op 7 dagen.

7.6.2 Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook retourzendingen onder rembours, zonder voorafgaand overleg, worden geweigerd. 

7.6.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt VanHest4Pets u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. 

7.6.4 Wanneer de door VanHest4Pets afgeleverde zwembadtrappen of hondenbaden niet binnen de termijn zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd. 

7.6.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Zwembadtrappen dienen in de originele verpakking incl. handleiding en verpakkingsmateriaal retour gezonden te worden, Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

7.6.6 Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen. 

7.7 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen.

7.8 VanHest4Pets stelt een prettige relatie met onze afnemers op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Heeft u desondanks opmerkingen- ideeën of suggestie, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail info@vanhest4pets.nl. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

VanHest4Pets is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27301366